Tuhannet Kumpareita 2015


3 dny orientačního běhu // 24. 7. – 26. 7. 2015 // Kunčice, Staré Město pod Sněžníkem

Špatné zprávy

Vážení přátelé orientačního běhu,

ve středu, 8. července, v brzkých ranních hodinách postihla oblast Králicka a Hanušovicka velmi silná bouře, jejímž výsledkem jsou značné škody na lesních porostech. Místy byla vyvrácena nebo ulámána celá řada stromů, škody na porostech jsou odhadovány přibližně na 100 000 kubíků dřeva. Bohužel, mezi postiženými lokalitami je i prostor závodu Tuhannet Kumpareita. Provedli jsme průzkum v lese, přibližně 80 % prostoru Kunčické hory, kde se měly běžet E2 a E3 bylo postiženo touto větrnou kalamitou. Některé oblasti byly větrem zlikvidovány úplně, jinde se jedná o velký počet popadaných stromů. Částečně zasažen byl také prostor E1, sprintu. Vzhledem k této větrné kalamitě, kdy bylo poškozeno značné množství lesních porostů, vyjádřil vlastník lesů nesouhlasné stanovisko s konáním této sportovní akce. V porostech, kde se měl závod odehrávat, je zvýšené riziko pádu stromů a také zde bude zvýšen pohyb těžké lesní techniky, která bude zpracovávat vzniklé škody. Na základě výše uvedených důvodů vám bohužel musíme oznámit, že závody Tuhannet Kumpareita 2015 jsou zrušeny.

Startovné závodníkům, kteří již zaplatili vklady na náš účet, bude vráceno, ponížené pouze o bankovní poplatky za převod. Ty z Vás, kteří si již zamluvili ubytování v centru na chatě Junior nebo v jiném ubytovacím zařízení i nadále zveme do oblasti Starého Města pod Sněžníkem. Přes proběhlou kalamitu možnosti turistiky a cykloturistiky jsou stále široké a stejně tak i proběhne plánovaná pouť ve Starém Městě hostící celou řadu atrakcí a kapel.

Velice nás mrzí, že závody nemůžeme pro vás uspořádat a věříme, že i přes nastalou situaci se v budoucnu budete na závody v prostoru Staroměstska rádi vracet.

Luděk Krtička
ředitel závodu

 

Fotogalerie – prostor závodu po větrné bouři


Pořádá

 

Partneři

 


PRO-BIO

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

Roubenice Kunčice

Roubenice Kunčice

chata Paprsek

Chata Paprsek

SVČ Doris Šumperk

SVČ Doris Šumperk